Dünya’nın her yerinden, hangi ırk ve hangi dini temel, hangi düşünce sisteminin içinde olursa olsun insanlık tarihini sonsuza kadar değiştiren güçlü ve cesur kadınlar…
Bugün Dünya’yı değiştiren, dönüştüren kadınların günüdür…

Bir Kısım Edebi Şeyler!